Érvényes: 2017.03.01-től.

1. Bevezető rendelkezések.

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a Tradeflex Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.) mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban : Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.tradeflex.hu internetes áruházban, illetve a Szolgáltató Hivatalos Facebook Oldalán történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával és elküldésével az alábbi szerződést elfogadja, amely az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Korm. rend. előírásainak figyelembe vételével készült.

Kérjük, az alábbi feltételeket rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, esetleges kérdésével forduljon bizalommal az oldal üzemeltetőjéhez!

Tradeflex Ügyfélszolgálat

Nyitvatartás: H-P 9-16h

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a http://www.tradeflex.hu (és/vagy társoldalai) oldalán rendelést küld, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti, és elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket, amely Ön és az üzemeltető Tradeflex Kft. között létrejött. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa a szerződést, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő megrendelésekre. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes szerződési feltételeket. A Szolgáltató a vásárlás pillanatában érvényes Általános Szerződési Feltételeket az oldalon tárolható formában biztosítja. Vevő köteles a megrendeléskor érvényes Általános Szerződési Feltételek hatályos formájának rögzítéséről és eltárolásáról gondoskodni. A webboltban csak cselekvőképes természetes ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a megrendelő és a szolgáltató között, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A szolgáltató kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat és az esetleges egyéb költségeket kiegyenlíti. A szerződés oly módon jön létre, hogy a megrendelő a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, az árakat és fizetési feltételeket és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF, jelen dokumentum.), valamint teljesítenie kell a termék vételárát az Ön által kiválasztott módon.

2. Szerződő felek azonosítása.

A szerződés a Tradeflex Kft., mint Szolgáltató, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weblapon keresztül leadott rendelésekért felel, azokat nyilvántartja és a szerződés keretei között teljesíti. A rendelés elfogadásához az Ön, vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs oldalon kell megadni. A hiányosan, hamisan, vagy pontatlanul megadott adatokkal a megrendelés elutasításra kerül, illetve a szerződés nem jön létre. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak a rendelést töröljük és a teljesítésétől indoklás nélkül elállunk. A rendelés státuszáról e-mailben értesítjük.

3. Jótállás, szavatosság, elállás.

Termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, ügyfélszolgálatunkon, illetve az adott termék jótállási jegyében meghatározott módon érvényesíthető forgalmazói, vagy gyártói garanciát biztosítunk. A garancia a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. Az szolgáltató az új és tökéletes állapotú termékek mellett alkalmanként olyan új és használt árukészletet is kínálhat eladásra, melyeknek beszerzése kedvező feltételekkel történik. (pl. a gyártók aktuális modellválasztékában már nem szereplő és használt termékek) Ezeket az árukat az információs lapon külön megjelöljük, közöljük azok műszaki színvonalát, használhatóságát, alapvető tulajdonságát és az értékesítés feltételeit, melyek biztosítják azokat az információkat amik a vásárló döntéshozatalához szükséges. A Fgytv. 2. §-ának a) pontja szerint fogyasztó az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Ptk. 685. §-ának d) pont alapján fogyasztónak a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy minősül.

4. Elállási jog.

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Tradeflex Kft. (Webáruház) 1163 Budapest, Ciráki u. 26-32. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

5. Árak.

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék bruttó ajánlati ára, mely alapértelmezésként nem tartalmazza a termék megadott szállítási címre történő kiszállításának szolgáltatási költségét. Az ajánlati ár ennek megfelelően csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható. Amennyiben valamely rendelés, vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak.

Az árak folyamatosan követik a beszerzési árak változásait. Ezért az eladó fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát is érintheti. A webáruházban közölt termékek nem az aktuális készletet tükrözik! Előfordulhat, hogy a Vásárló által megrendelt terméket már a Tradeflex Kft. sem tudja beszerezni. A fentiekből adódóan a Szolgáltatót a webáruházban található információk alapján a rendelés visszaigazolásáig ajánlati kötöttség nem terheli. A Szolgáltató a teljes tranzakció során kizárja mindennemű kártérítési kötelezettségét. Az akciós termékek esetében előfordulhat, hogy az akciós ár csak a készleten lévő termékre érvényes.

6. Az eladó felelősségvállalása.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalon esetlegesen előforduló elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, melyet nem minden esetben közlünk. Az árváltozás jogát fenntartjuk. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a felhasználóval szemben, a megrendelés egészére, vagy csak egy részére vonatkozó törlésre, szüneteltetésére, változtatásra bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű, vagy részleges megszüntetésére. Az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

7. A vásárló felelősségvállalása.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Szolgáltató számára. A Szolgáltató ilyen esetben a többletköltséggel megterheli megrendelő virtuális számláját, és a többletköltség összegéről számlát állít ki.

8. Pénzügyi elszámolás.

Megrendelő a termékek vételárát és a szállítási költséget bankkártyás fizetéssel, banki átutalással, vagy a Magyar Posta Árufizetési megoldásával fizeti meg.

9. Szállítási határidők, árak és feltételek.

Szállító a megérkezett megrendelésekről munkanapokon haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül írásos megerősítést küld. Vevő megrendelése Szállító írásos megerősítésétől számítva tekinthető jelen szerződés alapján elfogadottnak, illetve a szállítási határidők is ettől az időponttól számítandóak. Cégünk vállalja, hogy a visszaigazolt megrendeléseket legkésőbb 2 munkanapon belül átadja a Magyar Posta alkalmazottainak, hogy azt a Megrendelőnek kiszállítsák. Abban az esetben, ha az adott termék nem érhető el raktárról, a vásárlót a megrendelést követően értesítjük erről a tényről, majd a teljesítés határidejéről egyedi megállapodást kötünk. A megrendelése után esetenként telefonon fogjuk Önnel felvenni a kapcsolatot, hogy megbeszéljük a részleteket. A fentiektől eltérő szállítási határidők az adott árucikknél külön megjelölésre kerülnek. Amennyiben egy megrendelésen különböző szállítási határidejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség NEM terheli.

10. Szerzői jog.

Tilos a Szolgáltató kifejezett, írásos engedélye nélkül a nevet, képet, logót felhasználni, minden olyan termékhez, vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a körébe, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Szolgáltató vagy a weboldalunk lejáratására. Az oldalain található egyes szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat a Szolgáltató, illetve a jogos tulajdonos írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

11. Adatvédelem.

A Vásárlók által megadott személyes adatok kezelése az Adatvédelmi törvény hatályos szabályainak megfelelően történik. A Szolgáltató a Vásárlók ezen adatait az adott szolgáltatás teljesítése, valamint a jövőben más szolgáltatásairól való közvetlen tájékoztatás továbbítása érdekében tárolja és kezeli, azt harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja tovább. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a regisztráció, valamint a különböző promóciók során kezelésébe kerülő személyes adatokat a Szolgáltató, vagy üzleti partnerei közvetlen üzletszerzése céljára felhasználja.

Az oldal látogatóiról adatokat gyűjt a web szerverünk, úgymint ip cím, böngésző típusa, beállításai, látogató országa/városa, előző látogatott oldal domain címe. Az üzemeltető statisztikai összegzést készít a rögzített adatokból, ezen kimutatások végeredménye csak statisztikai formában készülhet el, mely nem alkalmas egyedi azonosítókhoz való kapcsolására. Amennyiben ezt nem szeretné, a böngészõje beállításaival ezt megakadályozhatja, ennek pontos módjáról kérem tájékozódjon a böngészõje súgójában. Az adatok tárolásánál mindig a lehetõ legnagyobb biztonságot alkalmazzuk, hogy ezek harmadik személy, illetve illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek. Az oldalon az Adsense hirdetési rendszer keretében reklámokat jeleníthetünk meg. A rendszer adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról azért, hogy ne zavaró, hanem Önöket érdeklő reklámok jelenjenek meg az oldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról kérem olvassa el a Google Adatvédelmi irányelveit! Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket az Ön webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg. A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérem írjon nekünk!